Konferencje leśne i drzewne w Polsce

W dniu 14 listopada 2019 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbędzie się otwarte seminarium naukowe "Kontrolowane wypalanie jako metoda czynnej ochrony przyrody". Więcej informacji na stronie seminarium.

W dniu 13 listopada 2019 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbędzie się otwarte seminarium naukowe "Stan ekosystemów leśnych w warunkach zmian klimatu na podstawie wyników monitoringu lasu". Szczegóły na stronie seminarium.

W dniach 17-18 października 2019 r. w Białowieży odbędzie się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych", której tematem wiodącym będzie „Zrównoważony rozwój w ochronie środowiska naturalnego”. Więcej informacji na stronie: .http://www.tnopc.pb.edu.pl/node/9

W dniach 3-4 grudnia 2019 r. w Rogowie odbędzie się XXIV Konferencja z cyklu " Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa", której temat przewodni to "Edukatorzy dla Klimatu". Więcej informacji na stronie: http://cepl.sggw.pl/konferencja/wzels/index.htm

W dniach 4-5 października 2019 r. w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie odbędzie się konferencja „Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów, a prace ogrodnicze prowadzone na terenach zieleni, z uwzględnieniem zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew” organizowana przez Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew. Więcej informacji na stronie: http://www.polskiedrzewa.pl/aktualnosci/164