Młodzi w naukach leśnych i drzewnych

W dniu 17 sierpnia 2020 r. w Katedrze Fitopatologii Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomu - nagrody za najlepszą pracę doktorską Pani dr Sylwii Budzyńskiej. Laureatka i Promotor są pracownikami Katedry Chemii, która należy do Wydziału Technologii Drewna UPP. W wydarzeniu uczestniczyli (na zdjęciu od lewej): prof. dr hab. Wiesław Olek, prodziekan Wydziału Technologii Drewna UPP; prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. koresp. PAN, przewodnicząca komisji ds. nagrody KNLiTD PAN za najlepszą pracą doktorską; dr Sylwia Budzyńska, laureatka nagrody; prof. dr hab. Maria Rudawska, członek komisji ds. nagrody KNLiTD PAN za najlepszą pracą doktorską; prof. UPP, dr hab. Izabela Ratajczak, kierownik Katedry Chemii UPP; prof. dr hab. Mirosław Mleczek, promotor nagrodzonego doktoratu.

 

EFI ogłosiło konkurs na przyznawanie short term mobility grants (STM) dla początkujących naukowców i specjalistów z instytucji stowarzyszonych z EFI z ważnym członkostwem do 2020 roku. Termin składania wniosków upływa 27 marca o 15:00 CET. Więcej informacji na stronie: https://www.efi.int/articles/apply-short-term-mobility-grants

W dniach 28-29 maja 2020 r. w Poznaniu odbędzie się konferencja pt. "Środowisko przyrodnicze jako obszar badań". Zaproszenie na konferencję skierowane jest do doktorantów i studentów studiów magisterskich II stopnia. Szczegółowe informacje zawiera komunikat.

W dniach 23-29 sierpnia 2020 r. w w Davos (Szwajcaria) odbędzie się 2020 Summer School FORMON, która jest uzupełnieniem konferencji 9th Scientific Conference of ICP Forests 2020 pt. "Forest Monitoring to assess Forest Functioning under Air Pollution and Climate Change" (https://sc2020.thuenen.de/  Więcej informacji na stronie 2020 Summer School FORMON

Department of Forest- and Soil Sciences, Institute of Forest Ecology w BOKU (Wiedeń, Austria) ogłasza konkurs dla chętnych do pracy w projekcie "Dr. Forest". Więcej informacji w załączniku.