SKŁAD PREZYDIUM

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

Zastępcy Przewodniczącego:

Prof. dr hab. Ewa Ratajczak - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna w Poznaniu

Prof. dr hab. Jarosław Socha - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Sekretarz:

Prof. dr hab Ewa Dobrowolska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Członkowie Prezydium:

Prof. dr hab. Wojciech Grodzki - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Dr hab. Zbigniew Karaszewski - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna w Poznaniu