Członkowie Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN w kadencji 2020 - 2023 (alfabetycznie)

1. Prof. dr hab. Bogdan BRZEZIECKI - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2. Prof. dr hab. Paweł CHMIELARZ - Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
3. Dr hab. Janusz CZEREPKO - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
4. Prof. dr hab. Dorota DOBROWOLSKA - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
5. Prof. dr hab. Ewa Maria DOBROWOLSKA - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
6. Prof. dr hab. Stanisław DROZDOWSKI - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
7. Dr hab. Andrzej FOJUTOWSKI - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
8. Dr hab. Anna GAZDA - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
9. Dr hab. Marian Jędrzej GIERTYCH - Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
10. Prof. dr hab. Wojciech GRODZKI - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
11. Prof. dr hab. Andrzej GRZYWACZ - członek rzeczywisty PAN
12. Dr hab. Grzegorz ISZKUŁO - Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
13. Dr hab. Andrzej Mariusz JAGODZIŃSKI - Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
14. Dr hab. Zbigniew KARASZEWSKI - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
15. Dr hab. Paweł Krzysztof KOZAKIEWICZ - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
16. Prof. dr hab. Jan KOZŁOWSKI - członek rzeczywisty PAN
17. Dr hab. Tomasz LESKI - Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
18. Prof. dr hab. Małgorzata MAŃKA - członek korespondent PAN
19. Prof. dr hab. Stanisław MIŚCICKI - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
20. Prof. dr hab. Jerzy MODRZYŃSKI - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
21. Dr hab. Maciej PACH - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
22. Prof. dr hab. Piotr PASCHALIS-JAKUBOWICZ
23. Prof. dr hab. Marcin PIETRZYKOWSKI - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
24. Prof. dr hab. Włodzimierz PRĄDZYŃSKI - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
25. Prof. dr hab. Ewa RATAJCZAK - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
26. Prof. dr hab. Maria RUDAWSKA - Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
27. Prof. dr hab. Maciej SKORUPSKI - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
28. Prof. dr hab. Jarosław SOCHA - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
29. Dr hab. Krzysztof STEREŃCZAK - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
30. Dr hab. Janusz SZEWCZYK - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
31. Dr hab. Jadwiga ZABIELSKA-MATEJUK - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
32. Prof. dr hab. Michał ZASADA - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
33. Prof. dr hab. Tomasz ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI