Stanowiska i opinie

Władze Akademii zwróciły się do Wydziału II PAN z prośbą o pilną opinię dotyczącą utworzenia Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN. W wyniku głosowania, które odbyło się w dniach od 27 lipca do 9 sierpnia 2020 r., Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN wyraził pozytywną opinię w sprawie utworzenia Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk. W załączniku skan uchwały.

Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk profesor Romuald Zabielski wystosował do wszystkich komitetów PAN pismo zawierające apel dotyczący aktywizacji działań środowisk naukowych na rzecz klimatu. Treść pisma w załączniku.

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN wystosował do Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego list, w którym przedłozone zostały wraz z uzasadnieniem wykazy czasopism, które powinny zostać przypisane do dyscypliny nauk leśnych. Treść listu w załączniku.

W załączniku_1 i w załączniku_2 zawarte są pisma przedstawiające stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk wyrażone w ramach konsultacji w sprawie DLP.ZLN.1201.17.2018.AL.

W związku z ukazaniem się 6 marca br. projektu nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych opracowanej przez MNiSW, Kolegium Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych przesłało do Wicepremiera Jarosława Gowina pismo, zawierające propozycje zmian w zakresie klasyfikacji dziedziny nauk rolniczych, sugerowane przez środowisko uczelni (załącznik1). Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN wystosował do Wicepremiera pismo, w którym popiera stanowisko KRURiP (załącznik2)