Wybory członków komitetów naukowych PAN na kadencję 2020-2023

Na stronie https://wyborykomitety.pan.pl/  opublikowane zostały zatwierdzone wyniki wyborów Członków Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020-2023 r.

W związku upływem kadencji 2015-2018 komitetów naukowych PAN, Prezydium PAN podjęło uchwałę o przeprowadzeniu wyborów do komitetów naukowych PAN nowej kadencji 2020-2023. Szczegółowe informacje o wyborach członków do komitetów naukowych znajdują się na stronie: https://wyborykomitety.pan.pl/ oraz w liście przewodnim Wiceprezesa PAN oraz w Regulaminie.