Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna jest stałym organem PAN, będącym samorządną reprezentacją nauk leśnych i drzewnych, służącą integracji uczonych. 

KNLiTD powołano w 2016 roku w ramach Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Powstał on z połączenia dwóch komitetów: Komitetu Nauk Leśnych istniejącego od 1956 roku oraz Komitetu Technologii Drewna istniejącego od 1961 roku. 

W skład Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna wchodzą członkowie PAN oraz wybierani co 5 lat wybitni pracownicy nauki reprezentujący szkoły wyższe, placówki PAN oraz instytuty naukowo-badawcze.