V posiedzenie KNLiTD PAN odbyło się w formie online 25 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00.

Program posiedzenia:

I.  10.00 - 11.30 Otwarta część posiedzenia

Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz – członek rzeczywisty PAN – Historia Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna w 70 rocznicę istnienia PAN i 66 rocznicę KNLiTD
Prof. dr hab. Maciej Skorupski, prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz – Historia Komitetu Narodowego ds. IUFRO
Dr hab. Małgorzata Sułkowska, prof. IBL – Historia czasopisma Folia Forestalia Polonica

II. 11.30 - 12.00 Zamknięta część posiedzenia
Sprawy bieżące Komitetu, wolne wnioski