Sekcja Entomologiczna Koła Naukowego Leśników Studentów Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie organizuje tegoroczne "V Studenckie Sympozjum Entomologiczne", które odbędzie się w dniach 1-3 czerwca 2017 r. Sympozjum to ma na celu przedstawienie dotychczasowych studenckich osiągnięć naukowych z dziedziny entomologii i nawiązanie współpracy między młodymi entomologami z całego kraju. W spotkaniu udział zapowiedzieli studenci z SGGW w Warszawie, UKSW w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, UMCS w Lublinie, Uniwersytetu Opolskiego, UP w Poznaniu i UR w Krakowie. Więcej szczegółów ukaże sie na stronie: http://knl.sggw.pl/