SKŁAD PREZYDIUM

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

Zastępcy Przewodniczącego:

Prof. dr hab. Ewa Ratajczak - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Centrum Technologii Drewna

Prof. dr hab. Jarosław Socha - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Sekretarz:

Prof. dr hab Ewa Dobrowolska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Członkowie Prezydium:

Prof. dr hab. Wojciech Grodzki - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Dr hab. Zbigniew Karaszewski - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Centrum Technologii Drewna

 

Przewodniczący Komitetu Narodowego ds. IUFRO – Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych:

Prof. dr hab. Maciej Skorupski – Uniwersytet Rolniczy w Poznaniu

 

Przewodniczący Komitetu Narodowego ds. EFI – Europejskiego Instytutu Leśnego:

Dr hab. Zbigniew Karaszewski - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Centrum Technologii Drewna

 

Redaktor naczelna Folia Forestalia Polonica Series A Forestry

Dr hab. Małgorzata Sułkowska, prof. IBL

 

Komisja ds. nagród za najlepszą pracę naukową:

Prof. dr hab. Ewa Dobrowolska - przewodnicząca

Członkowie: prof. dr hab. Dorota Dobrowolska, dr hab. Anna Gazda, prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. dr hab. Włodzimierz Prądzyński

 

Komisja ds. nagród za najlepszą pracę doktorską:

Prof. dr hab. Stanisław Miścicki - przewodniczący

Prof. dr hab. Maciej Skorupski - sekretarz

Członkowie: dr hab. Andrzej Fojutowski, prof. dr hab Andrzej Jagodziński, prof. dr hab. Krzysztof Stereńczak

 

Medal im. Jerzego Ważnego, przyznawany wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Mykologów Budownictwa

Komisja:

Prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki - przewodniczący

Członkowie: prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński, prof. dr hab. inż. Krzysztof Matkowski, prof. dr hab. inż. Ewa Dobrowolska, prof. dr hab. inż. Maciej Skorupski