Członkowie Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN w kadencji 2020 - 2023 (alfabetycznie)

* specjaliści dokooptowani do składu KNLiTD w wyniku wyborów uzupełniających

1. Prof. dr hab. Piotr BORYSIUK* - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2. Prof. dr hab. Bogdan BRZEZIECKI - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
3. Prof. dr hab. Paweł CHMIELARZ - Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
4. Dr hab. Janusz CZEREPKO - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
5. Dr hab. Dariusz DANIELEWICZ* - Politechnika Łódzka
6. Dr inż. Janusz DAWIDZIUK* - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
7. Prof. dr hab. Dorota DOBROWOLSKA - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
8. Prof. dr hab. Ewa Maria DOBROWOLSKA - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
9. Dr hab. Beata DOCZEKALSKA* - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
10. Prof. dr hab. Stanisław DROZDOWSKI - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
11. Dr hab. Andrzej FOJUTOWSKI - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny
12. Mgr inż. Andrzej GAJEWSKI* - STEICO CEE
13. Dr hab. Anna GAZDA - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
14. Prof. dr hab. Marian Jędrzej GIERTYCH - Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
15. Prof. dr hab. Wojciech GRODZKI - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
16. Prof. dr hab. Andrzej GRZYWACZ - członek rzeczywisty PAN
17. Prof. dr hab. Grzegorz ISZKUŁO - Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
18. Prof. dr hab. Andrzej Mariusz JAGODZIŃSKI - Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
19. Dr hab. Zbigniew KARASZEWSKI - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Centrum Technologii Drewna
20. Dr hab. Paweł Krzysztof KOZAKIEWICZ - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
21. Prof. dr hab. Jan KOZŁOWSKI - członek rzeczywisty PAN
22. Prof. dr hab. Krzysztof KRAJEWSKI* - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
23. Dr hab. Tomasz LESKI - Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
24. Prof. dr hab. Piotr ŁAKOMY* - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
25. Dr inż. Monika MAŁECKA*
26. Prof. dr hab. Małgorzata MAŃKA - członek rzeczywisty PAN
27. Prof. dr hab. Stanisław MIŚCICKI - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
28. Prof. dr hab. Jerzy MODRZYŃSKI - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
29. Prof. dr hab. Wiesław OLEK* - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
30. Dr hab. Maciej PACH - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
31. Prof. dr hab. Piotr PASCHALIS-JAKUBOWICZ
32. Prof. dr hab. Marcin PIETRZYKOWSKI - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
33. Prof. dr hab. Włodzimierz PRĄDZYŃSKI
34. Prof. dr hab. Ewa RATAJCZAK - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Centrum Technologii Drewna
35. Prof. dr hab. Maria RUDAWSKA - Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
36. Prof. dr hab. Maciej SKORUPSKI - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
37. Prof. dr hab. Jarosław SOCHA - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
38. Prof. dr hab. Krzysztof STEREŃCZAK - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
39. Dr hab. Janusz SZEWCZYK - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
40. Prof. dr hab. Jadwiga ZABIELSKA-MATEJUK - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Centrum Technologii Drewna
41. Prof. dr hab. Michał ZASADA - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
42. Prof. dr hab. Tomasz ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI
43. Prof. dr hab. Magdalena ZBOROWSKA* - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu