W grudniu 2015 r. Komitet Nauk Leśnych oraz Komitet Technologii Drewna zakończyły swoją działalność w formie organizacyjnej kadencji 2011-2014. W wyniku ich połączenia powstał Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN, który w kadencji 2015-2018 będzie realizował zadania z zakresu leśnictwa i technologii drewna.

Dostęp do archiwalnych stron internetowych KNL i KTD umożliwiają poniższe linki:

Komitet Nauk Leśnych PAN

Komitet Technologii Drewna PAN