IV posiedzenie KNLiTD PAN odbędzie się w formie online 19 października 2021 r. o godz. 10.00.

Proponowany program posiedzenia:
I. Otwarta część posiedzenia
10:00-10:10 - Powitanie
10:10-10:30 – Prof. dr hab. Ewa Ratajczak (Łukasiewicz - ITD w Poznaniu): „Drzewnictwo jako dziedzina wiedzy i gospodarki” (20 minut)
10:30-11:20 - Nagrody KNLiTD za rok 2020
- wykład Laureatki nagrody Komitetu za najlepszą pracę z zakresu drzewnictwa w 2020 roku - dr Dominiki Janiszewskiej (Łukasiewicz - ITD w Poznaniu) pt. „Upłynnianie jako perspektywiczny kierunek zagospodarowania biomasy leśnej” (30 minut)
- dyskusja (20 minut)
11:20-11:35 – dr inż. Jakub Kaczmarski (Sieć Badawcza Łukasiewicz, Departament Badań i Innowacji, Warszawa): „Centrum Łukasiewicz – nauka dla biznesu” (15 minut)
II. Zamknięta część posiedzenia
11:35-12:00 - Sprawy bieżące Komitetu
12:00-12:30 - Wolne wnioski