W dniu 3 listopada 2021 r. o godz. 11.00 w Pałacu Staszica w Warszawie, w systemie hybrydowym, odbędzie się debata Komitetów PAN: Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN oraz Nauk Leśnych i Technologii Drewna pt. „Przyszłość i funkcje lasów w kontekście zmian klimatycznych i ochrony bioróżnorodności". Program debaty w załączniku. Strona internetowa, na której można będzie się rejestrować zostanie uruchomiona 27 października b.r. na stronie PAN