W dniu 3 listopada 2021 r. o godz. 11.00 w Pałacu Staszica w Warszawie, w systemie hybrydowym, odbyła się debata Komitetów PAN: Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN oraz Nauk Leśnych i Technologii Drewna pt. „Przyszłość i funkcje lasów w kontekście zmian klimatycznych i ochrony bioróżnorodności". Zapis wydarzenia dostępny jest  pod linkiem: https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/3481-komitety-pan-wspolnie-o-unijnej-strategii-na-rzecz-bioroznorodnosci-2030