Diana Tuomasjukka została mianowana kierownikiem Bioeconomy Programme, a Michele Bozzano został mianowany kierownikiem Mediterranean Facility (EFIMED) i Genetic Resources Facility (EFIGEN). Więcej informacji w załączniku.