Prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński wystosował list do dyrektora EFI. W załączniku odpowiedź dyrektora EFI.