Ukazał się pierwszy w 2018 r. numer EFI Network News: http://www.anpdm.com/newsletterweb/45425C407144465C4B73454259/41445142744042584676414B5D4071