Ukazał się pierwszy w 2018 r. numer Science Supporting Policy-making newsletter wydawany przez EFI, dostępny pod adresem: http://www.anpdm.com/newsletterweb/45415F437542445D4671424159/41445142744042584676414B5D4071