Działalność IUFRO w 2022 r. - krótki roczny raport zawierający przegląd najważniejszych informacji.