W dniach 25-26 maja 2023 roku online na platformie Microsoft Teams odbędzie się V Krajowa konferencja „Środowisko przyrodnicze jako obszar badań". Zaproszenie na konferencję skierowane jest do doktorantów i studentów drugiego stopnia i dotyczy różnych aspektów badań środowiska naturalnego. Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konferencji upływa 8 maja 2023 r. Szczegóły w załączniku i na stronie: https://envresearch.web.amu.edu.pl/