W dniu 19 stycznia 2023 r. w Berlinie, w ramach Międzynarodowego Zielonego Tygodnia (20-29 stycznia 2023) odbyło się sympozjum UE pt. „Wielofunkcyjne leśnictwo gwarantem bioróżnorodności”. Sympozjum zorganizowała Niemiecka Rada Gospodarki Leśnej (DFWR), której przewodniczy Georg Schrimbeck, przy udziale PEFC. Do udziału w dyskusji zaproszono między innymi prof. Tomasza Zawiłę-Niedźwieckiego z Polskiego Towarzystwa Leśnego, reprezentującego także KNLiTD PAN. Szczegóły sympozjum w załączniku.

DFWR