W załączniku znajduje się stanowisko EUSTAFOR w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego unijne ramy regulacyjne dotyczące certyfikacji pochłaniania dwutlenku węgla. Unijna certyfikacja pochłaniania dwutlenku węgla powinna zachęcać do długoterminowych korzyści dla klimatu zamiast krótkoterminowych kompensacji emisji dwutlenku węgla