Kalendarium KNLiTD PAN

II posiedzenie KNLiTD PAN zaplanowano w formie online na 8 września 2020 r.

W dniu 22 maja 2020 r. w formie online odbyło się inauguracyjne I posiedzenie KNLiTD. Zgodnie z §5 ust 1. Regulaminu trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych „Na pierwszym posiedzeniu Komitetu, zwołanym i prowadzonym przez Dziekana Wydziału lub upoważnioną przez niego osobę, w obecności co najmniej połowy członków, Komitet wybiera w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przewodniczącego - elekta Komitetu, zastępcę lub dwóch zastępców przewodniczącego Komitetu oraz nie więcej niż 3 innych członków Prezydium Komitetu". Plan posiedzenia w załączniku.

Wyniki wyborów są następujące:
Przewodniczący elekt: prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki;
Zastępcy przewodniczącego: prof. dr hab.  Ewa Ratajczak i prof. dr hab. Jarosław Socha;
Sekretarz: prof. dr hab Ewa Dobrowolska;
Członkowie Prezydium: prof. dr hab. Wojciech Grodzki i dr hab. Zbigniew Karaszewski.

Przewodniczący KNLiTD PAN prof. dr hab Tomasz Zawiła-Niedźwiecki wystosował do członków komitetu list podsumowujący działalność komitetu w kadencji 2015-2018.

X plenarne posiedzenie Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna które miało odbyć się w dniu 17 marca 2020 r. w PKiN w Warszawie w sali 2604 o godz. 11.00. zostało odwołane. Program posiedzenia w załączniku.

IX plenarne posiedzenie Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna odbędzie się w dniu 22 października 2019 r. w PKiN w Warszawie w sali 2604 o godz. 11.00. Program posiedzenia w załączniku.